top of page

BarDona is de webwinkel van Onafhankelijk Leven vzw,  een bijstandsorganisatie die opkomt voor de rechten van mensen met een handicap, en De Ouders vzw, een organisatie die ouders van bijzondere kinderen verbindt en informeert.

Heel wat leden van Onafhankelijk Leven vzw zijn budgethouder* en worden door onze coaches begeleid en ondersteund. Maar velen staan al jaren op een wachtlijst voor datzelfde budget waar ze recht op hebben. Met je aankoop in onze webwinkel steun je de dagdagelijkse werking van Onafhankelijk Leven én De Ouders. Zodat wij elke dag opnieuw kunnen blijven ondersteunen en informeren, zodat we kunnen blijven strijden voor de rechten van élke mens met een handicap.

* Een budgethouder is een persoon met een handicap of zijn wettelijk vertegenwoordiger aan wie de intersectorale toegangspoort (een dienst van de jeugdhulp binnen Opgroeien) of Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, een persoonlijke-assistentiebudget

of een persoonsvolgend budget toekent.

helpt mensen met een fysieke of verstandelijke handicap de regie van hun leven in handen te nemen.

Als organisatie die aan de basis ligt van het persoonsvolgend budget, komen wij op voor het recht van alle mensen met een handicap om hun leven zo zelfstandig mogelijk in te vullen. Als specialist in persoonsvolgende budgetten zijn wij de eerste partner voor mensen of hun familie die ervoor kiezen dit budget zelf te beheren.

 

Ons team weet wat leven met een handicap is. De regionale coaches die aan huis gaan en de medewerkers van de Advieslijn staan garant voor een snel, persoonlijk en deskundig advies. Als lid van Onafhankelijk Leven vzw bekom je de best mogelijke ondersteuning en assistentie.

Onafhankelijk Leven vzw is erkend door het VAPH.

OnafhankelijkLeven.png
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter

De Ouders vzw

werd opgericht door ... ouders, en wordt gesteund door Onafhankelijk Leven, met als doel ouders van kinderen met een beperking bij elkaar te brengen.

Om ouders te helpen in hun zoektocht bundelt De Ouders vzw informatie over organisaties, hulpmiddelen, leuke activiteiten, therapeuten en medische info. Gewoon, omdat we geloven in de kracht van ouders.

Een kind met een beperking betekent een hele omwenteling voor het gezin. Een droom spat aan diggelen. Plots word je geconfronteerd met de harde realiteit en stap je zonder dat je het wil het onbekende in. Een wereld van gegoochel met medische termen, van allerhande behandelingen, van een karrenvracht aan hulpmiddelen, van een strak tijdschema, van een ander gezinsleven met vaak een gebrek aan privacy.

De Ouders vzw steunt ouders. Jij, ik, wij.

logo De Ouders (met bloem).png
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page